Rugăciune la necontenirea ploilor

Doamne , Iisuse Hristoase , Dumnezeul nostru , primeşte smerita mea rugăciune şi nu pierde întru mânia Ta cu vărsarea ploilor necontenite .
Ci porunceşte norilor să se împraştie şi razelor soarelui să strălucească pe pământ , spre înmulţirea roadelor pământului şi adunarea lor ; ca toată îndestularea având , să preaslăvim numele Tău , al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh , acum şi pururea şi în vecii vecilor .

Amin !

Niciun comentariu: