Cuvioasa Maica Parascheva


În aceasta luna, în ziua a patrusprezecea, Cuvioasa Maica noastra

Parascheva cea noua.

Aceasta cu adevarat mare si vestita între femei, Cuvioasa si pururea pomenita Parascheva, s-a nascut într-un sat al Traciei, numit si din vechime si acum Epivata. Parintii fericitei erau de neam bun si mariti, înavutiti cu foarte multi bani si averi; mai mult însa îi marea si îmbogatea drept cinstirea lui Dumnezeu si a fi si a se numi crestini. Acestia dar aducând la lumina pe cuvioasa, întâi au renascut-o prin scaldatoarea cea dumnezeiasca, apoi pe cale înaintând, o învatara toata îmbunatatirea si asezarea cea dupa Dumnezeu; iar dupa ce a trecut al zecelea an, ades mergea cu maica sa la biserica Preacuratei Nascatoare de Dumnezeu si a auzit aceste dumnezeiesti binevestiri: "Cel ce voieste a veni dupa Mine, sa se lepede de sine si sa ridice crucea sa si sa urmeze Mie". Îndata toata a fost cuprinsa de aceasta si iesind din biserica, întâlnind un sarac, ascunzându-se de maica sa si dezbracând hainele stralucite si luminate ce purta, le-a dat lui si ea a îmbracat pe ale aceluia, luându-le pe acestea cu oarecare mestesugire înteleapta. Iar dupa ce a venit acasa si au vazut-o parintii într-un astfel de chip s-au îngrozit si au batut-o ca sa nu mai faca asa. Ea însa nu numai de doua ori, ci de trei ori, si de multe ori, se zice ca dezbracând hainele sale, le-a dat saracilor, întru nimic socotind pentru aceasta, ocarile, îngrozirile si nesuferitele batai ale parintilor. Si acestea, adica în casa parinteasca erau ca niste preîntâmpinari ale roadelor ce mai pe urma erau sa odrasleasca în ea si pasiri spre trecerea peste om. Apoi fiindca nu mai putea suferi durerea duhului în suflet, fara stirea parintilor si al celor de un sânge cu ea, si a multimii slugilor, a ajuns la Constantinopol, unde gustând toate bunatatile cele dupa Dumnezeu, îndestulându-se de dumnezeiestile si sfintitele biserici si moastele sfintilor si fiind binecuvântata de sfintii barbati cei de acolo si întarindu-se cu rugaciunile lor, a iesit din cetate si a trecut în Calcedon de cealalta parte si de acolo a venit la Iraclia din Pont, calatorind cu picioarele sale. Iar parintii ei însisi si prin altii (ca nevoia este lesne iscoditoare), mult trudindu-se si locuri din locuri schimbând si cetati si sate calcând si neaflând-o, s-au întors acasa. Iar preafericita fecioara venind la Iraclia din Pont si sosind la un oarecare locas dumnezeiesc al Maicii lui Dumnezeu si intrând în el cu bucurie duhovniceasca, s-a aseza pe pamânt si l-a udat cu lacrimi; apoi s-a sculat si prin ruga sa umplându-se de har, cinci ani întregi a petrecut cu rabdare într-acest sfânt locas, tot felul de îmbunatatiri savârsind; caci întru rugaciunile de toata noaptea facea stari statornice si de diamant, ajunari neîncetate, batai în piept, tipete, tânguiri cu lacrimi nestinse, iar culcarea jos pe fata pamântului, cine dupa vrednicie va povesti; obiceiul smerit, cugetul cumpatat, curatenia inimii si plecarea ei spre Dumnezeu. Iar acum din destul de acestea desfatându-se a trimis Dumnezeu pe cei ce aveau sa o duca la Ierusalim; caci aceasta dorinta o avea si ruga pe Dumnezeu si pe Maica Lui de aceasta. Deci asa pregatita a iesit din biserica si îngradita cu ajutorul de sus, a ajuns la Ierusalim si îndestulându-se de toate cele sfinte si bune ale Ierusalimului, unde si blândele picioare ale Mântuitorului meu Hristos au calcat" si saturându-se si zburdând prin pustiul Iordanului ca o pasare, a nimerit la o viata cinstita de calugarite pustnice si aci a intrat. Însa cât s-a nevoit aci, prin care pe vrajmasul diavol pâna în sfârsit l-a stins, care mai înainte cu ispite multe si de tot felul a navalit asupra ei, neputând a le da în scris toate, putine oarecare din ele spre pomenire vom adauga aci. Bautura întrebuinta apa de izvor, si de aceasta foarte putina; trebuinta asternutului o împlinea o rogojina, iar îmbracamintea era o haina si aceasta foarte zdrentaroasa, cântarea pe buze neîncetata, lacrimile de-a pururea. Peste toate acestea înflorea dragostea, iar vârful îmbunatatirilor, smerita cugetare le cuprindea pe toate acestea. Deci multi ani rabdând în aratata mânastire a calugaritelor si nevoindu-se prin foarte multe fapte bune, plinind al douazeci si cincilea an al vârstei, a iesit de aci si a venit la Ioppe si intrând într-o corabie a început a pluti pe calea ce ducea spre casa, si a ajuns cu corabia la limanul patriei sale dupa ce a suferit multe primejdii ale sfarâmarii de corabie, în mare. Apoi pururea pomenita a venit la Constantinopol, si dupa ce a cercetat

dumnezeiestile locasuri si pe sfintii barbati a plecat si a venit la oarecare sat anume Calicratia si acolo la biserica sfintilor si întru tot laudatilor Apostoli s-a salasluit, nesocotind petrecerea parintilor de bun neam si batjocorind întelepteste uneltirile vicleanului înselator. Deci doi ani a petrecut acolo neîntinata porumbita si din potopul acestor curgatoare zburând a odihnit cortul ceresc, încredintând sfânt sufletul sau mâinilor îngeresti si prin ei locasurilor celor vesnice si dumnezeiesti; iar trupul cel din pamânt si înfrumusetat cu dumnezeiesti îmbunatatiri l-a ascuns în pamânt. Multa vreme dupa aceasta a trecut si cineva, rau cheltuind viata si obsteasca datorie împlinind, a fost îngropat aproape de cuvioasa; dar ea n-a vrut a-l suferi, prea viteaza; ci oarecaruia din barbatii sfinti aratându-se în vis: "Ridica, i-a zis, trupul acesta si-l arunca; ca soare fiind si lumina nu pot suferi întunericul si murdaria". Însa zabovind acel dumnezeiesc barbat, divina aratare a cuvioasei socotind-o vedere obisnuita, sau vis normal, si a doua, si a treia iarasi sfânta l-a strigat si cumplit l-a îngrozit. Si dupa ce calugarul si-a venit în sine dupa cum se cuvine si din numele cuvioasei, care îi arata cu degetul locul, prea degrab s-a sculat si cu sârguinta a descoperit poporului vedenia de acolo, care cu totii obsteste alergând ca la o vistierie foarte înavutita au sapat pamântul. Iar dupa ce s-a apropiat de sicriu, se umplea de mireasma, si acel sfânt trup al cuvioasei aflându-l întreg cu totul pazit, cu mâini cucernice l-au adus în biserica Sfintilor Apostoli, umplând aerul de mirezme si tamâieri si cântând dumnezeiesti psalmi. Însa câte minuni a savârsit dupa asezarea moastelor ei aici, Dumnezeul minunilor prin ea si pâna acum savârseste, cu neputinta este în scris a le da; caci covârsesc, ca sa zicem asa si numarul stelelor si nisipul marii. De vreme ce vindeca schiopi, surzi, ciungi, ologi si tot felul de boli, înca si cele atingatoare de moarte; si în scurt a zice, departeaza toata neputinta nevindecata, numai cu atingerea raclei, care nu înceteaza, nici va înceta, îmbelsugat a varsa tamaduiri, cu harul lui Iisus Hristos, Celui ce a preamarit-o. Despre aceea, ca sfintele moaste ale cuvioasei aflate în cetatea Târnovei, capitala oarecând a crailor bulgari, s-a stramutat de aci la Belgrad, si de acolo în orasul Constantinopol, povestesc Evtimie si Rafail; asemenea si Meletie al Atenei si Dositei patriarhul Ierusalimului. Tot la acelasi loc aflam si povestire de stramutarea moastelor ei din orasul Constantinopol aici la Iasi. Adica, "Patriarhul Constantinopolului Partenie batrânul, luând bani de la domnitorul Moldaviei Vasilie, cu , cuvânt ca sa plateasca datoriile Patriarhiei, spânzurând de zidul Fanarului din Constantinopol sfintele moaste, ce se pazeau în Patriarhie, le-a trimis aici catre stapânitorul Moldoaviei". Iata ce zice despre aceasta Cantemir domnitorul Moldovei: "Sfânta Parascheva, precum aflam din cartile bisericesti, era stapâna a satului Epivatelor, pe care apoi l-a câstigat marele Apocavcos, Voievodul însusi stapânitorul Andronic Paleologul. Sultanul Murad al IV-lea a dat voie domnitorului Moldaviei, Vasilie, sa stramute sfintele ei moaste din biserica patriarhala a Constantinopolului; le-a câstigat acestea pentru cele multe si mari binefaceri si slujbe facute sfintei biserici celei mari; ca din însasi veniturile sale a platit peste 260 pungi ce datora ea turcilor si crestinilor. Însa fiindca la turci este oprit a stramuta mort peste trei mile, afara de trupul sultanului, a cheltuit peste 300 de pungi la Poarta otomana, ca sa ia voie pentru stramutarea sfintelor moaste si ca sa ia porunca catre un Capugibasa, ca sa le însoteasca la Moldavia. Toata povestirea aceasta a stramutarii acesteia este zugravita pe peretele de amiazazi al bisericii Sfintilor Trei Ierarhi, unde se afla sfintele ei moaste. Între alte lucruri se înfatiseaza acolo si Capugibasa cu ofiterii lui, mergând la petrecerea sfintelor moaste". Aceasta stramutare de atunci este descrisa si pe marmura Cuvucliului unde sunt asezate sfintele moaste, asa: "Cu vointa Tatalui, cu bineplacerea Fiului si cu conlucrarea Sfântului si de viata facatorului Duh, a Dumnezeului celui marit si închinat în Sfânta si cea de o fiinta si nedespartita Treime. Binecinstitorul si de Hristos iubitorul Ioan Vasilie Voievod cu mila lui Dumnezeu domnitor a toata Moldavia, fiind râvnitor si aparator al sfintei credinte rasaritene, dupa dumnezeiasca îngrijire, a stramutat din Constantinopol cu multa osârdie si prea multa dorinta aceste cinstite moaste ale Cuvioasei Maicii noastre Parascheva cea din Târnova. Aceasta stramutare a fost a treia. Iar preasfintitul si fericitul a toata lumea patriarh Partenie, cu toata bunavointa si sfatul Bisericii, a trimis aceste sfinte moaste ca pe o vistierie dumnezeiasca, cu prea fericitii trei mitropoliti: Ioanichie al Iracliei, Partenie al Adrianupolei si Teofan al Paleon-Patronului, în zilele prea sfintitului Varlaam mitropolitul Sucevei si a toata Moldavia; iar binecinstitorul si de Hristos iubitorul si cu mila lui Dumnezeu stapân al nostru si domnitor a toata Moldavia Ioan Vasilie Voievod, de acasa iesind cu evlavie si din tot sufletul primind aceasta nepretuita vistierie, potrivit le-au pus si le-au pastrat în cea noua zidita biserica a Sfintilor Trei Ierarhi si ai lumii dascali: Vasilie cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvântatorul si Ioan Gura de Aur, spre cinstea si marirea lui Dumnezeu celui laudat în Treime si spre vesnica solire a Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, pentru lasarea pacatelor sale si a tot stralucit neamul lui. În anul de la Adam 7149, iar al domniei lui al 8-lea, în 13 iunie; în acelasi an s-a nascut si preaiubit fiul lui, Ioan Stefan Voievod, caruia sa-i dea Domnul zile îndelungate si viata de multi ani. Amin". Din traditie avem povestiri de multe minuni savârsite de cuvioasa în anii cei dinaintea noastra, pe care nu s-a sârguit cineva a le aduna si a le publica spre lauda lui Dumnezeu slavitorul sfintilor Sai; înca si în zilele noastre nu conteneste a face minuni celora ce cu credinta alearga la ea. Caci câti neputinciosi au evlavie la sfintele moaste, alergând cu credinta sau din acoperamânturile puse la capul cel sfânt al Cuvioasei luând si purtând, dobândesc vindecare! Si la neplouare, sau alta nevoie mare, facând litanie crestinii cu sfintele moaste, nu se lipsesc de cerere. Ci si în patria ei Epivata unde, precum se zice, casa ei parinteasca a fost prefacuta în biserica cu numele ei, cuvioasa face multe minuni, careia se cuvine marirea în vecii vecilor. Amin. In ziua de 13 iunie 1641, cinstitele moaste au fost asezate in minunata biserica a manastirii "Sfintii Trei Ierarhi", ctitoria domnitorului. Cinstitele moaste au ramas aici pana in anul 1884, cand au inceput lucrarile de restaurare a sfantului lacas, fiind mutate in paraclisul manastirii. Dar in seara zilei de 26 decembrie 1888, dupa slujba Vecerniei, din neatentie a ramas aprinsa o lumanare din sfesnicul de langa racla din lemn in care erau asezate cinstitele moaste; peste noapte sfesnicul a ars,iar focul s-a extins la catafalcul pe care era asezata racla, arzand mocnit toata noaptea, fiind prefacut totul intr-un morman de jar. A doua zi dimineata, autoritatile de stat si bisericesti, preotii si credinciosii au constatat ca cinstitele moaste au ramas neatinse, inca o minune savarsita prin puterea lui Dumnezeu. Ridicate din mormanul de jar, moastele Cuvioasei au fos adapostite provizoriu in altarul paraclisului de la manastirea Sfintii Trei Ierarhi si in curand stramutate in noua catedrala mitropolitana din Iasi, care fusese sfintita cu putin timp mai inainte, la 23 aprilie 1887. Aici se gasesc si astazi, fiind cinstite de obstea drept credinciosilor moldoveni, care ii cer sa mijloceasca pentru ei inaintea tronului ceresc, fiind socotita ca o adevarata ocrotitoare a Moldovei. In sedinta sa din 28 februarie 1950, Sfantul Sinod al Bisericii noastre a hotarat canonizarea unor sfinti romani, precum si generalizarea cultului unor sfinti ale caror moaste se gasesc in tara noastra. Hotararea

respectiva a fost transpusa in fapta in cadrul unor mari festivitati bisericesti in cursul lunii octombrie 1955. In cazul Cuvioasei Parascheva, generalizarea cultului ei s-a facut in catedrala mitropolitana din Iasi, la 14 octombrie 1955, in prezenta a numerosi ierarhi romani, precum si a unor reprezentanti ai Bisericilor ortodoxe Rusa si Bulgara. De astfel, Cuvioasa Parascheva a fost cinstita in Biserica noastra veacuri de-a randul. Inca de la sfarsitul veacului al XIV-lea exista o biserica cu hramul Prea Cuvioasa Parascheva in Rasinari, langa Sibiu, iar in anul 1408 aflam de existenta unei biserici cu hramul Sfanta Vineri in "Targul Romanului". Multe alte biserici din Moldova sau din alte parti ale pamantului romanesc au acelasi hram. Chipul ei sau scene din viata ei sunt zugravite in diferite biserici romanesti. Dreptcredinciosii crestini de pretutindeni o venereaza atat prin participarea lor la slujbele din 14 octombrie a fiecarui an, iar cei din Iasi si imprejurimi prin inchinarea in fata cinstitelor ei moaste, cerandu-i ocrotire si ajutor.

Drept aceea, sa o cinstim si noi si sa ne rugam asa: "Spre tine pururea nadajduind, de multe boli si primejdii s-a izbavit tara aceasta, alinand si prefacand mania cea cu dreptate pornita asupra noastra de la Dumnezeu, in buna si milostiva indurare, prin ale tale rugaciuni; dar si acum ingrozindu-ne marile nenorociri, la tine nazuim cu lacrimi, sa ne ajuti ca sa scapam din primejdie si sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia." (Din Acatistul Cuvioasei, Condacul 3).

Tot în aceasta zi, Sfântul Eftimie, care s-a luptat în Tesalonic pentru Sfintele icoane.

Tot în aceasta zi, Sfintii patruzeci de Mucenici cei din Egipt si Palestina, care de sabie s-au savârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Jurnalul unui copil nenăscutSăptămâna I

16 octombrie

Astăzi a început prima mea zi de viaţă. Parinţii mei încă nu ştiu, dar eu deja exist. Şi voi fi fetiţă. Voi avea părul blond şi ochii albaştri. Deja este stabilit aproape totul, chiar şi faptul că voi iubi florile.

Săptămâna a-II-a

23 octombrie

Unii susţin că eu nu sunt încă o persoană reală, că numai mama există. Dar eu sunt o persoană reală, tot aşa cum o firimitură de pâine este totuşi pâine adevărată. Mama există. La fel şi eu.

Săptămâna a-III-a

30 octombrie

Acum tocmai a început să mi se deschidă guriţa.Gândiţi-vă,peste aproximativ un an de zile voi râde, iar mai târziu voi vorbi. Ştiu care va fi primul cuvânt pe care îl voi spune: MAMA.

Săptămâna a-IV-a

6 noiembrie

Azi a început să-mi bată inima de una singură. De acum încolo ea va bate tic tac, tic-tac pentru tot restul vieţii, fără ca vreodată să se oprească pentru a se odihni! Oare mami aude ticăitul inimii mele?

Săptămâna a-V-a

13 noiembrie

Cresc câte puţin în fiecare zi. Încep să mi se formeze mâinile şi picioarele. Dar trebuie să mai aştept mult până când aceste picioruşe mă vor înălţa spre braţele mamei şi până când aceste mânuţe vor putea culege flori şi îl vor îmbrăţişa pe tata.

Săptămâna a-VI-a

20 noiembrie

La mâini încep să mi se formeze degeţelele. Aşa mici cum sunt, sunt de-a dreptul caraghioase! Cu ele voi putea mângâia părul mamei. Voi putea ţine stiloul la şcoală şi voi putea să le împreunez la rugăciune.

Săptămâna a-VII-a

27 noiembrie

Abia astăzi doctorul i-a spus mamei că eu exist aici, sub inima ei.Oh, cât de fericită trebuie să fie! Eşti fericită, mami?

Săptămâna a-VIII-a

4 decembrie

Mami şi tati probabil că se gândesc ce nume să-mi pună. Dar ei nici măcar nu ştiu că sunt fetiţă. Vreau să mă cheme Varvara, căci astăzi este ziua mea, înscrisă în calendarul creştin. Mă simt mare deja.

Săptămâna a-IX-a

11 decembrie

Îmi creşte părul. Este strălucitor, moale şi mătăsos. Mă întreb cum este oare părul mamei?

Săptămâna a-X-a

18 decembrie

Acum aproape că pot să văd. În jurul meu este întuneric. Când mami mă va scoate în lume, în jur vor fi pretutindeni soare şi flori. Dar mai mult decât orice, vreau s-o văd pe mami. Cum araţi mami?

Săptămâna a-XI-a

25 decembrie

Astăzi Pruncul Iisus a venit pe lume pentru ocrotirea şi mântuirea mea. Deşi nu m-am născut, El ştie de mine, căci mi-a dat suflet încă de la zămislire. Vreau să-I mulţumesc că vin pe lume şi să-L preamăresc toată viaţa mea.

Săptămâna a-XII-a

29 decembrie

Sf. 14000 de prunci ucişi din porunca lui Irod

Astăzi mama mea m-a ucis. Vai! Am murit nebotezată. Sufletul meu e acum într-un loc nefericit. Numai lacrimile tale, mămico, mă mai pot boteza! Fă ceva, măicuţă, pentru sufletul meu, dar şi pentru al tău. Nu mă lăsa aici! Mergi la un preot duhovnic şi spune-i ce s-a întâmplat şi el te va învăţa ce să faci.

Un mic sfat :

Trăieşti emoţii negative (tristeţe, vinovăţie) atunci când îţi aminteşti experienţa avortului, când vezi bebeluşi, femei însărcinate? ... când vezi copii care au vârsta pe care ar trebui să o aibă copilul tău? ...sau dacă este menţionat cuvântul avort? ... Te macină gânduri ciudate, coşmaruri? ...Te mustră conştiinţa? ... Ai vrea să uiţi!?... Când speri într-o iertare, într-o împacare în sufletul tău, încredinţează situaţia ta disperată lui Dumnezeu, prin duhovnic! Căci atunci când nu mai poţi îndrepta nimic şi răul făcut e gata să te chinuie, să te mistuie, să-ţi întunece zilele şi nopţile, vine Biserica să te mângâie şi te asigură că totul se poate ierta, că poţi fi din nou curat. Iată şansa pe care ne-o oferă Hristos prin Taina Spovedaniei, prin mâna Lui pe care o simţim deasupra capului nostru când auzim cuvintele: "...iar eu, nevrednicul preot, cu puterea ce-mi este dată te iert şi te dezleg de toate pacatele ...". Cine caută duhovnic, îl va găsi. Atunci va descoperi că e aşteptat cu iubire pentru a fi condus spre lumina lină a întâlnirii cu Dumnezeu.

Pomenirea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Tarii Românesti


Astăzi 27 septembrie pomenim pe unul din cei mai vestiți mitropoliți ai Țării Romanesti .
Vistierie de daruri, ca un pom rasadit lânga izvoarele apelor, acest trimis al lui Dumnezeu pamântului românesc din îndepartata Ivirie (Georgia), nu a îngropat nici un talant din câti i-au fost daruiti de Dumnezeu si pe toti, ca o sluga buna si credincioasa, i-a înmultit. Însemnându-l la botez cu numele Sfântului Apostol Andrei, parintii sai, Ioan si Maria, l-au crescut în evlavie și dreapta credința. Ocrotit fiind de Bunul Dumnezeu în robia turceasca în care a cazut, tânarul Andrei îsi arata - de timpuriu - ascutimea mintii, deprinzând cu usurinta limbile greaca, turca, slava veche, araba, iar mai târziu si limba româna. Dupa marturiile vremii, se pare ca dupa ce a scapat din robia turceasca, a trait în preajma Patriarhiei de la Constantinopol unde a învatat arta sculpturii în lemn, pictura și broderia. Catre anul 1690, evlaviosul voievod, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu îl aduce la Bucuresti unde, dupa ce învata mestesugul tiparului în tipografia domneasca, se muta la mânastirea Snagov unde întemeiaza o noua tipografie. A tiparit si a supravegheat cu neobosita râvna, în migaloasa îndeletnicire, scotând din tiparnitele pe care le-a îndrumat 63 de carti, din care 38 lucrate de el însusi, în dife-rite limbi: româna, greaca, araba, georgiana. Pentru virtutile si viata sa curata, a fost ales mai întâi staret la mânastirea Snagov, apoi episcop la Râmnic si nu mult dupa aceea, mitropolit al Tarii Românesti. Cu ajutorul si harul lui Dumnezeu cel Atotputernic, cu blândete si
necrutând nici o osteneala, si-a pastorit clerul, calugarii si credinciosii carora
le-a ridicat noi sfinte lacasuri sau le-a preînnoit pe cele stricate de vreme.
Marturie despre aceasta lucrare sta ctitoria sa, mânastirea Antim din
Bucuresti, cu hramul Tuturor Sfintilor pe care, cu darurile pe care i le-a
harazit Dumnezeu, a zidit-o, împodobind-o cu alese sculpturi si a înzestrat-o
cu tipografie. O alta lucrare laudabila a Marelui Ierarh a fost înfiintarea de
scoli pentru copiii celor saraci în care învatamântul era fara plata.
Smerit si convins fiind ca numai datorita Milostivului Dumnezeu a ajuns vas
ales lucrarii dumnezeiesti, Sfântul Parinte Ierarh Antim priveghea cu osârdie
si fara de lene, ziua si noaptea si în tot ceasul, pentru folosul si spasenia
tuturor de obste, învatându-i si îndreptându-i pe toti cu frica lui Dumnezeu
pe calea cea dreapta". Podoaba a carturarilor si dulce graitor al întelepciunii
dumnezeiesti în graiul românesc, Sfântul Ierarh Antim a adapat poporul
însetat de credinta prin cuvântul sau de învatatura, lasând Bisericii noastre
marele tezaur literar si teologic cuprins în Didahiile si predicile sale.
Nesocotindu-i-se toate câte cu harul lui Dumnezeu a izbândit, Sf. Ierarh
Antim, pe nedrept a fost departat de toata lucrarea si ordinea arhiereasca si
dezbracat de harul divin si scos din catalogul arhieresc". Osândit a fost cu
exilul si pus a fost sub paza necredinciosilor ostasi turci care, l-au chinuit
foarte, pâna la moarte, prin taierea capului pe care apoi l-au aruncat în apele
Tungiei, un afluent al râului Marita, în sudul Dunarii. Asa s-a savârsit de
moarte muceniceasca Parintele si Mitropolitul Antim al Tarii Românesti, a
carui pomenire ramâne înscrisa pentru vesnicie în cartea Bisericii si neamului
românesc.
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintilor Mucenici Filimon,
episcopul Fortunianu si a Sfintei Mucenite Gaiani.

Tot în aceasta zi, pomenirea celor cincisprezece Mucenici, care
au fost bagati în corabie si aprinzând corabia cu foc, s-au înecat
în mare.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne
mântuiește pe noi. Amin.

Rugăciune după sfârșitul lucrului

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea,

Care ai nemăsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică și cu cutremur, aduc Ție mulțumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău.

Te slăvesc și Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine,- și iarăși căzând înaintea Ta, îți mulțumesc și cu smerenie mă rog nemăsuratei și negrăitei Tale milostiviri, ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea față de Tine și de aproapele meu.

Izbăvește-mă de tot răul și necazul.

Dăruiește-mi liniște.

Și mă învrednicește în toate zilele vieții mele totdeauna mulțumire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune pentru împăcare

Doamne, miluiește pe cei ce mă urăsc, se sfădesc cu mine și mă ocărăsc, asemenea și pe cei ce mă grăiesc de rău, ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru mine, necuratul, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Ci-i sfințește pe dânșii cu mila Ta, și-i acoperă de bunătatea Ta, Preabunule Stăpâne.
Amin.

Rugăciune la începerea lucrului

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule, Unule-Născut al Tatălui celui fără de început,Tu ești cel ce prin gura proorocului Tău David ai zis: ieși-va omul la lucrul și la lucrarea sa până seara.
Tu ai zis și prin gura fericitului Pavel Apostolul: cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.
Și iarăși Tu ai zis cu preacurată gura Ta: fără de mine nu puteți face nimic.
Doamne, Doamne, ascult din tot sufletul și din toată inima dumnezeieștile Tale cuvinte și cu umilință alerg la bunătatea Ta: ajută-mi mie, păcătosului, cu darul Tău, să săvârșesc lucrul ce încep acum: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Amin.

Rugăciune la ziua numelui

Dumnezeule Preasfinte, cum voi putea sa-Ti multumesc cu vrednicie pentru viata ce mi-ai dat?
Tu m-ai scos din intunericul nefiintei si viata mea este un dar al bunatatii Tale, care m-a pazit pana acum, ma sprijineste in necazuri si-mi intampina trebuintele.
Tu esti Cel ce priveghezi asupra mea, indreptezi pasii mei in calea binelui si ma aperi de ispite.
Cand ma ratacesc, Tu ma intorci in calea poruncilor Tale,- cand ma poticnesc, Tu ma sprijinesti;
cand cad, Tu ma ridici,- si cand pacatuiesc,
Tu ma intorci si-mi deschizi parintestile Tale brate.
O, cat de multe sunt datoriile mele catre Tine, pentru ca mi-ai dat viata si mi-ai dat in toate zilele semne despre parinteasca Ta bunatate si ingrijire.
Plin, asadar, de vie recunostinta, Tie iti inchin toate zilele vietii mele, si mai ales aceasta zi de sarbatoare pentru mine, si ma rog cu umilinta ca bunatatea Ta sa nu ma paraseasca in tot timpul vietii mele, si intelepciunea Ta sa ma povatuiasca totdeauna in calea binelui si fericirii, pentru rugaciunile si mijlocirile sfantului (numele sfantului al carui hram il porti) si ale Preacuratei Maicii Tale.
Amin.

Rugăciune la necontenirea ploilor

Doamne , Iisuse Hristoase , Dumnezeul nostru , primeşte smerita mea rugăciune şi nu pierde întru mânia Ta cu vărsarea ploilor necontenite .
Ci porunceşte norilor să se împraştie şi razelor soarelui să strălucească pe pământ , spre înmulţirea roadelor pământului şi adunarea lor ; ca toată îndestularea având , să preaslăvim numele Tău , al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh , acum şi pururea şi în vecii vecilor .

Amin !

Evoluţie sau Decădere ?

Fiica marelui evanghelist nonagenar, Billy Graham, Anne Graham, într-un interviu în emisiunea "Early Show" (Spectacolul matinal), a fost întrebată de Jane Clayson , cu privire la atacurile din 11 septembrie 2001 şi i s-a pus o întrebare la care mulţi ar fi dat răspunsuri nesatisfăcătoare: "Cum a putut Bunul Dumnezeu să lase să se întâmple aşa ceva şi să privească atât de nepăsator această catastrofă de pe pământul Americii?"

Anne Graham, după ce a meditat câteva clipe, a dat un răspuns magistral, a răspuns cu nişte replici foarte logice, profunde şi inspirate, nepregătite dinainte (se poate vedea pe videoclipul înregistrat) . Dânsa a precizat foarte calm şi explicit,
precizând următoarele:
"Şi eu mi-am pus deseori această întrebare şi mi-am găsit următoarele răspunsuri.. . Cred - nu cred, dar sunt profund convinsă - că Dumnezeu a fost şi rămâne adânc întristat de aceasta , la fel ca şi noi , numai că noi , de ani de zile, Îi spunem şi chiar Îi poruncim să iasă din şcolile noastre , din guvernul şi din vieţile noastre, că ne descurcăm şi singuri, fără ajutorul Lui...
Şi , fiind El un adevărat gentleman , cred că pur şi simplu S-a dat , calm , la o parte...

Cum de mai îndrăznim noi oare să-I cerem binecuvântarea , mila şi protecţia Sa, dacă Îi cerem să ne lase în pace? ( În lumina recentelor evenimente, fiind vorba de atacuri teroriste, atacuri armate în şcoli etc.)
Cred că totul a început când Madeleine Murray O'Hare (doamna care a cerut ca America să devină o ţară atee şi care a fost ucisă, iar
corpul ei a fost găsit recent) a afirmat că nu dorea nici un fel de rugăciuni in şcolile noastre , iar noi am spus O.K. Cererea ei a fost aprobată şi a devenit lege obligatorie în SUA...

Apoi , cineva a spus că mai bine nu am citi Biblia în şcoli (Biblia care spune să nu ucizi, să nu furi şi să-ti iubeşti aproapele ca pe tine însuţi) , iar noi am spus O.K..
Apoi , dr. Benjamin Spock a spus că nu ar trebui să ne plesnim copiii atunci când se poartă urât , pentru că aceasta le-ar afecta mica lor personalitate şi stima de sine (fiul dr. Spock s-a sinucis). Iar noi am spus ca un expert trebuie să ştie ce vorbeşte, aşa că am spus O.K
Apoi, altcineva a spus că profesorii şi diriginţii nu ar trebui să îi disciplineze pe copii atunci când greşesc . Iar conducătorii de şcoli au spus ca nici un membru al personalului să nu atingă vreun elev atunci când se poartă urât,
pentru că şcolile nu au nevoie de publicitate proastă şi în niciun caz de procese. (Totuşi, există o mare diferenţa între a disciplina şi a atinge, a bate, a plesni, a lovi, a umili, etc.). Iar noi am spus O.K.

Apoi , cine ştie ce membru inteligent al consiliului de conducere al vreunei şcoli a spus că , baieţii fiind baieţi , vor face dragoste oricum , deci ar trebui să le dăm fiilor noştri prezervative . Aşa , ei vor putea să se distreze cât vor , iar noi nu vom trebui să le spunem părinţilor ca le-au primit de la şcoală. Iar noi am spus O.K.

Apoi , unii dintre aleşii noştri de vârf au spus că nu contează ceea ce fac în viaţa lor privată atât timp cât îşi fac treaba la slujbă . De accord , a spus fiecare din
noi , mie nu-mi pasă de ceea ce face altcineva , inclusiv preşedintele , în viata sa privată , atât timp cât am o slujbă şi economia merge bine.
Apoi , nişte libertini au cerut să tiparim cât mai multe reviste cu femei goale , în semn de respect şi apreciere a frumuseţii feminine.. Iar noi am spus O.K.

Apoi , altcineva a împins acea apreciere un pas mai departe , publicând fotografii cu copii goi , şi înca mai departe , afişindu-le pe Internet . Iar noi am spus O.K.
au dreptul la libera exprimare.
Apoi , industria show-business-ului a spus : hai să facem show-uri TV şi filme care să promoveze îndepărtarea de Dumnezeu, violenţa şi sexul ilicit, să înregistrăm melodii care să încurajeze violurile , drogurile , crimele , sinuciderea şi temele satanice. Iar noi am spus că nu este decât entertainment – amuzament , nu are efecte adverse şi oricum nu o ia nimeni în serios , aşa că totul a mers înainte.

Iar acum ne întrebam speriaţi de ce copiii noştri nu au conştiinţă , de ce nu disting binele de rău , de ce nu îi deranjează să ucidă pe straini,
pe colegii de clasă sau pe ei însişi.
Probabil că , daca ne-am gândi mai mult , ne-am da seama de ce.
Cred că totul se reduce la faptul că ceea ce vei semăna , aceea vei şi culege.
Noi Îi spunem lui Dumnezeu: Dragă Doamne, de ce nu ai salvat-o pe acea fetiţa ucisă în clasă? Iar Dumnezeu răspunde: Dragul meu, Eu am fost alungat din scoli, nu puteam fi acolo. Cum puteam Eu fi acolo, când voi mi-aţi spus să plec din şcoli?
E ciudat cum oamenii Îl dispreţuiesc pe Dumnezeu , şi apoi se întreba cu naivitate de ce totul merge tot mai prost. Este ciudat cum de credem tot ceea ce scriu ziarele, dar noi ne îndoim de ceea ce spune Biblia.
E ciudat cum de toţi oamenii vor să meargă in ceruri, deşi nu cred, nu gândesc, şi nu spun sau nu fac nimic din ceea ce scrie în Biblie.

Este ciudat cum de unii pot spune: da , eu cred în Dumnezeu şi de fapt să
îl urmeaze pe Satana , care , se ştie că , la rândul lui , crede şi el în Dumnezeu...
E ciudat cum ne repezim să judecăm , dar nu ne place să fim judecaţi. E ciudat cum de se pot trimite mii de glume prin e-mail sau postate pe diferite site-uri şi ele se răspândesc precum focul sălbatic, dar când începi să trimiţi mesaje privindu-L pe Dumnezeu , oamenii se gândesc de două ori înainte de a le trimite şi altora.
E ciudat cum de tot ceea ce este vulgar , crud şi obscen trece liber prin cyberspaţiu, dar orice discuţie publică despre Dumnezeu este împiedicată la şcoala şi la locul de muncă.
Este , în sfârşit, ciudat cum poate fi cineva atât de înflacarat de dragoste pentru Hristos fiind în acelaşi timp un creştin invizibil în timpul săptămânii."
(Interlocutoarea a mai venit şi cu alte argumente, dar ne oprim aici).
Râdeţi?
Ar fi , desigur , ciudat cum de, gândindu-vă dacă să trimiteţi sau nu mai departe acest site nu-l veţi trimite multor adrese din lista voastră, pentru că nu sunteţi siguri de ceea ce crede destinatarul posibil sau de ceea ce vor crede despre VOI daca îl veţi trimite.
E ciudat cum de mă îngrijorează mai mult ceea ce cred oamenii despre mine şi mai puţin ceea ce crede Dumnezeu despre mine.
Ce credeţi?
Trimiteţi site-ul mai departe dacă credeţi că este bun . Dacă nu, atunci pur şi simplu ignoraţi-l şi nimeni nu va şti că aţi făcut-o. Dar, dacă o faceti, atunci nu va mai plângeţi de starea proastă în care a ajuns lumea astazi!
Să aveti o viaţă binecuvântată !