Rugăciune la începerea lucrului

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule, Unule-Născut al Tatălui celui fără de început,Tu ești cel ce prin gura proorocului Tău David ai zis: ieși-va omul la lucrul și la lucrarea sa până seara.
Tu ai zis și prin gura fericitului Pavel Apostolul: cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.
Și iarăși Tu ai zis cu preacurată gura Ta: fără de mine nu puteți face nimic.
Doamne, Doamne, ascult din tot sufletul și din toată inima dumnezeieștile Tale cuvinte și cu umilință alerg la bunătatea Ta: ajută-mi mie, păcătosului, cu darul Tău, să săvârșesc lucrul ce încep acum: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Amin.

Niciun comentariu: