Rugăciunile Începatoare


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Împărate Ceresc,

Mângăietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti,
Vistierul bunătaţilor şi Dătătorule de viaţa, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeste de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fară de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori).
Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Prea Sfântă Treime,

miluieşte-ne pe noi; Doamne curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne iarta fărădelegile noastre;
Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru,

Care eşti in ceruri, sfinţească-se numele Tau,vie împaraţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astazi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertam greşiţilor noştri.
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Că a Ta este împaraţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Niciun comentariu: